Interhouse EU s.r.o.

Ul. Československej armády 1861/3
Dolný Kubín 026 01

interhouseeu@gmail.com, tel.:0903800336

Číslo účtu: 4016891926/7500
Československá obchodní banka, a.s., pobočka Žilina
IČO: 46855360
IČ DPH/DIČ: SK2023618894

Fakturačná adresa:
INTERHOUSE EU, s.r.o.
Ul. Československej armády 1861/3
Dolný Kubín 026 01

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 57565/L
Design updated by Spidder